1 Obserwuję
JacobScott

JacobScott

Rok 1984

Rok 1984 - George Orwell Opinia zaznaczona jako myślozbrodnia. Autor nie istnieje.